Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Fotogaléria
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Logo FA STU
K téme Bratislavské visuté záhrady pristúpili aj na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, konkrétne na jej troch ústavoch - urbanizmu, krajinárstva a obnovy pamiatok.

 
 
 • Visuté záhrady ilustračné fotoPredslov k výstave - FA STU v Bratislave (25.1.2010)
  "Téma Bratislavské visuté záhrady, najmä z pohľadu že sa dotýka bratislavských vinohradov, je pre architektov, urbanistov a krajinárov veľmi zaujímavá výzva vysloviť sa formou architektonicko-urbanistických a krajinárskych štúdií k možnostiam zachovania resp. transformácie vinohradníckeho územia. Na FA STU sa dá povedať, že už od vzniku výučby urbanizmu je jednou z najčastejších tém urbanistickej tvorby študentov, ale bola aj predmetom niekoľkých štúdií a územnoplánovacích podkladov a dokumentácií spracovaných pracovníkmi FA STU, predtým SVŠT."

 

Súvisiace odkazy

 • List s rosou, ilustračné foto zeleňUZKA
  "Téma visutých záhrad, resp. záhrad na terasách je zaujímavá najmä svojím miestom – polohou nad mestom v tradičnom prostredí viníc, ktoré vždy patrili ku krajinoobrazu Bratislavy. Vysporiadať sa s náročným terénom aj s tradičným obrazom tejto lokality je náročnou úlohou aj veľkou výzvou nielen pre študentov ale aj pre samotných profesionálov."

 • List s rosou, ilustračné foto zeleňUUUP
  "Vďaka vynikajúcej orientácii a sklonitosti malokarpatských svahov vznikla na úkor lesa, ktorého hranica sa posunula do vyšších polôh, malokarpatská vinohradnícka oblasť. Na vinohrady boli naviazané jednotlivé sídla, ktoré vytvorili tzv. malokarpatský sídelný pás. Rozvojom urbanizácie tohto pásu, najmä Bratislavy, začali postupne niektoré vinohradnícke lokality zanikať, napr. priamo v Bratislave v miestach vilovej štvrte."

 • List s rosou, ilustračné foto zeleňUDTA
  "Problematika záchrany a aktívneho zapojenia prírodných prvkov na území miest sa nevzťahuje len na lokality, ktoré majú v súčasnosti prírodný charakter, ale zahŕňa v sebe množstvo situácií, ktoré postupným vrstvením investičných zásahov a konverziami pôvodných funkcií stratili svoju výpovednú hodnotu, málokomu mimo odborníkov je jasné, aký bol pôvodný charakter, výraz a funkcia niektorých území mesta, pričom postupná adícia objektov vytláčala aj prírodné prvky nielen z týchto areálov, ale aj z mesta."

 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Štúdie > Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies