Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 78 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
26.1.2010DIVADLO SO SCÉNOU MESTA
Kovalova Sucikova vizualizacia
Anotácia štúdie: Kovaľová - Sučíková
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010SYMBIÓZA ÚŽITKU A REKREÁCIE
Nemethova vizualizacia
Anotácia štúdie: L. Némethová
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010PARKY VO VINICIACH - VINICE NAD MESTOM
Lackovicova Zuskinova
Anotácia štúdie: Lackovičová - Zuskinová
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010VINOPARK - NOVÁ RATOLESŤ
Študentské práce
Anotácia štúdie: K. Kačicová
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA POD OCHRANOU SV. URBANA
Dominova Tothova vizualizacia
Anotácia štúdie: Dominová - Tóthová
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010NOVÝ PROGRAM V STAREJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRE
Cifranicova Thomkova vizualizacia
Anotácia štúdie: Cifraničová - Thomková
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010NIE PREŽÍVANIE, ŽIVOT!
Benova Szelle vizualizacia
Anotácia štúdie: Beňová - Szelle
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010METAMORPHOSES & SOURCES
Cechmanekova Herdova vizualizacia
Anotácia štúdie: Čechmaneková - Herdová
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
26.1.2010VINOHRADY
Tisovsky Sercel vizualizacia
Anotácia štúdie: Tisovský - Šercel
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
26.1.2010BRATISLAVSKÝ VINOHRADNÍCKY PARK
Rudincova Skopp vizualizacia
Anotácia štúdie: Rudincová - Škopp
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
26.1.2010TERREOS
Lukas Klokner vizualizacia
Anotácia štúdie: L. Klokner
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
26.1.2010TERRAQUA II.
Krivosova Potocar vizualizacia
Anotácia štúdie: Krivošová - Potočár
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
26.1.2010TERRAQUA I.
Bachorecova Kicko vizualizacia
Anotácia štúdie: Bachorecová - Kicko
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
26.1.2010ARTVILLE
Dagmar Institorisova
Anotácia štúdie: D. Inštitorisová
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
26.1.2010VISUTÉ ZÁHRADY BRATISLAVA I.
Filipekova Mikula vizualizacia
Anotácia štúdie: Filipeková - Mikula
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
25.1.2010ÚSTAV DEJÍN A TEÓRIE ARCHITEKTÚRY FA STU
List s rosou
"Problematika záchrany a aktívneho zapojenia prírodných prvkov na území miest sa nevzťahuje len na lokality, ktoré majú v súčasnosti prírodný charakter, ale zahŕňa v sebe množstvo situácií, ktoré postupným vrstvením investičných zásahov a konverziami pôvodných funkcií stratili svoju výpovednú hodnotu, málokomu mimo odborníkov je jasné, aký bol pôvodný charakter, výraz a funkcia niektorých území mesta, pričom postupná adícia objektov vytláčala aj prírodné prvky nielen z týchto areálov, ale aj z mesta."
Zložka dokumentov: UDTA
Web editor
25.1.2010ÚSTAV URBANIZMU A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA FA STU
List s rosou
"Vďaka vynikajúcej orientácii a sklonitosti malokarpatských svahov vznikla na úkor lesa, ktorého hranica sa posunula do vyšších polôh, malokarpatská vinohradnícka oblasť. Na vinohrady boli naviazané jednotlivé sídla, ktoré vytvorili tzv. malokarpatský sídelný pás. Rozvojom urbanizácie tohto pásu, najmä Bratislavy, začali postupne niektoré vinohradnícke lokality zanikať, napr. priamo v Bratislave v miestach vilovej štvrte."
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
25.1.2010ÚSTAV ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY FA STU
List s rosou
"Téma visutých záhrad, resp. záhrad na terasách je zaujímavá najmä svojím miestom – polohou nad mestom v tradičnom prostredí viníc, ktoré vždy patrili ku krajinoobrazu Bratislavy. Vysporiadať sa s náročným terénom aj s tradičným obrazom tejto lokality je náročnou úlohou aj veľkou výzvou nielen pre študentov ale aj pre samotných profesionálov."
Zložka dokumentov: UZKA
Web editor
25.1.2010Predslov k výstave - FA STU v Bratislave
Visuté záhrady ilustračné foto
"Téma Bratislavské visuté záhrady, najmä z pohľadu že sa dotýka bratislavských vinohradov, je pre architektov, urbanistov a krajinárov veľmi zaujímavá výzva vysloviť sa formou architektonicko-urbanistických a krajinárskych štúdií k možnostiam zachovania resp. transformácie vinohradníckeho územia. Na FA STU sa dá povedať, že už od vzniku výučby urbanizmu je jednou z najčastejších tém urbanistickej tvorby študentov, ale bola aj predmetom niekoľkých štúdií a územnoplánovacích podkladov a dokumentácií spracovaných pracovníkmi FA STU, predtým SVŠT."
Web editor
25.1.2010Kameňolom – prebudené príbehy, kameňolom – cesta zmyslov
Logo
Popis návrhov študentov z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pre priestor Rosslerovho kameňolomu nad Bratislavou.
Web editor
25.1.2010Malokarpatská malá vínna cesta
Logo
Tento návrh predpokladá vytvorenie bezbariérovej trasy približujúcej výrobu vína.
Web editor
22.1.2010Prečo "visuté" záhrady?
Ilustračný obrázok - Hanáček a Godarský, UUUP FA STU v Bratislave
Bratislavské visuté záhrady - projekt budovania terasovitých záhrad na svahoch nad hlavným mestom, ktoré umožňujú široké výhľady na Bratislavu a na okolitú krajinu.
Zložka dokumentov: Filozofia projektu
Web editor
22.1.2010Die Hängenden Gärten von Bratislava
Pozadie zelené
Die Gründung der terrassenförmigen Gärten über Bratislava setzt sich zum Ziel, sowohl die neuesten als auch die bewährten Grundsätze der Gestaltung von Anlagen für die tägliche Erholung der Bewohner und der Besucher unserer Hauptstadt umzusetzen. Die Zielgruppe des Projekts ist die breite Öffentlichkeit - der Mehrgeneration-Park soll einen neuen Platz für Begegnungen zwischen Menschen und für den Aufenthalt in der Natur bieten.
Zložka dokumentov: Deutsch
Web editor
22.1.2010Hanging gardens of Bratislava
Pozadie zelené
The ambition of the project to build terrace gardens above Bratislava is to materialise both the most recent and the well-proven principles of creating areas for everyday relaxation of the capital's citizens and visitors. The project’s target group is the general public; the multi-generation park should become a place for the people to meet and to spend their time embraced by nature.
Zložka dokumentov: English
Web editor
21.1.2010Vstupné terasy - FZKI SPU v Nitre
Logo
Návrh počíta s vytvorením štyroch terás, ktoré prepájajú prevýšenie od zbernej komunikácie až po vstup do kameňolomu.
Web editor

Zobrazených je 25 z celkového počtu 78 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies