Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 78 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
31.1.2011Vladimír Kutka
Riaditeľ Mestských lesov v Bratislave
Ing. Vladimír Kutka - riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

"Projekt sme privítali aj z tej stránky, že by vznikli ďalšie nástupy do lesoparku a možnosť rozptýlenia rekreácie."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
31.1.2011Roman Onderka
Primator Brna Roman Onderka
Bc. Roman Onderka, MBA - primátor štatutárneho mesta Brna

"Ambiciózny projekt takého rozsahu si zasluhuje širšiu pozornosť. O to viac ma teší, že v rámci partnerskej spolupráce našich miest sa už do úvodnej fázy tohto projektu aktívne svojimi námetmi a skúsenosťami zapojila Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Brne."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
30.1.2011Petr Kučera
List s rosou
doc. Ing. Petr Kučera, PhD. - dekan lednickej Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Brne

„To územie je samozrejme fenomén Bratislavy. Jeho rozvoj má svoju historickú logiku."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
28.1.2011Projekt Bratislavské visuté záhrady pokračuje
Záhrady
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik potvrdil aktuálnosť projektu a potrebu pristúpenia ku konkrétnym riešeniam témy verejnej zelene, kvality života a životného prostredia v Bratislave.
Zložka dokumentov: Aktuálne
Web editor
26.1.2011Giardini pensili di Bratislava
Pozadie zelené
Creazione dei giardini terrazzati di Bratislava, ha l'ambizione di esteriorizzare i più nuovi, ma anche i provati principi della creazione delle aree per il relax quotidiano dei residenti e visitatori del nostro capitale. Il gruppo di destinazione di questo progetto è il vasto pubblico, parco di più generazioni deve creare i nuovi punti d'incontro delle persone e del soggiorno nella natura.
Zložka dokumentov: Italiano
Web editor
27.8.2010Nové vizualizácie
Vizualizacia Ing.arch. Miro Minca
Aj v zložitej finančnej situácii Hlavné mesto SR Bratislava hľadá spôsoby pokračovania v projekte Bratislavské visuté záhrady. Cieľom tohto projektu je priniesť Bratislave a Slovensku nový vysoko reprezentatívny kultúrno-umelecký a záhradno-krajinársky priestor.
Zložka dokumentov: Aktuálne
Web editor
4.5.2010Výstava študentských prác v Nitre
SPU v Nitre
Po Bratislave si prvé vizualizácie zamýšľaného reprezentatívneho terasovitého parku nad hlavným mestom môžu záujemcovia pozrieť už aj v Nitre. Práce študentov s témou Bratislavských visutých záhrad sú vystavené na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v rámci Nitrianskych univerzitných dní.
Zložka dokumentov: Aktuálne
Web editor
19.4.2010Projekt Bratislavské visuté záhrady nachádza podporu u architektov aj verejnosti
Záhrady
Projektu Bratislavských visutých záhrad vyjadrili podporu profesijné združenia architektov – Slovenská komora architektov (SKA) aj Spolok architektov Slovenska (SAS).
Zložka dokumentov: Aktuálne
Web editor
8.4.2010Pavel Bém
Bem Pavel primator Prahy
MUDr. Pavel Bém - primátor hlavného mesta Českej republiky Prahy

"Vyhliadky na mesto z komponovanej zelene zvýšia turistickú atraktivitu, obohatia návštevníkov a prispejú k oživeniu mesta."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
26.3.2010Juraj Šujan
Šujan Juraj
Ing. arch. Juraj Šujan - predseda Slovenskej komory architektov

"Spoločensky závažný projekt. Možno ukázať vyspelosť spoločnosti, jej kultúrnosť, kultivovanosť, civilizovanosť."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
25.3.2010Ján Supuka
Logo SPU
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. - prorektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť univerzity

"Úsilie pre naplnenie projektu s vysokým kultúrno-estetickým a rekreačným obsahom má podľa nášho názoru racionálne jadro, funkčnú opodstatnenosť a potenciál kultúrno-spoločenského využívania budúcimi generáciami."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
22.3.2010Lenka Surotchak
Surotchak Lenka Pontis
Lenka Surotchak - riaditeľka Nadácie Pontis

"Projekt považujeme za veľmi zaujímavý, potrebný a zároveň hodný podpory."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
18.3.2010Bohumil Kováč
Kovac Bohumil FA STU
Prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD. - vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, člen predstavenstva Slovenskej komory architektov

"Projekt má ambíciu vytvoriť reprezentatívny kultúrno-umelecký a záhradno-krajinársky priestor na rozhraní mesta a lesoparku."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
17.3.2010Ľubica Feriancová
Feriancova Lubica SPU v Nitre
Prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - vedúca Katedry záhradnej a krajinnej architektúry na FZKI Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

"Nový, moderný, rekreačný, oddychový a kultúrno-osvetový areál s ambíciou poukázať na úroveň národa aj prostredníctvom jeho vzťahu ku kultúrnej krajine."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
8.3.2010Štefan Šlachta
Slachta Stefan hlavny architekt
Prof. Ing.arch. Štefan Šlachta, PhD. - hlavný architekt mesta Bratislava

"Projekt, ktorý by priniesol určité špecifiká charakteristické pre Bratislavu."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
23.2.2010Franz Joachim Chen
Chen Franz Viedeň
Ing. Franz Joachim Chen - Stadtgarten Wien

"Aj vo Viedni predstavujú vinohrady istú nárazníkovú prechodovú zónu medzi husto zastavanými oblasťami a prírodným prostredím lesa."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
23.2.2010Ján Miloslav Bahna
Bahna Ján portrét
Prof. Ing.arch. Ján Miloslav Bahna, akad.arch. - prezident Spolku architektov Slovenska a člen Katedry architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

"Bratislava má z hľadiska topografie danosti, ktoré umožňujú vytvárať plnohodnotné a dynamické krajinné obrazy."
Zložka dokumentov: Povedali o projekte
Web editor
7.2.2010Odborná diskusia
Diskusia
Vo štvrtok 4. februára 2010 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave konala odborná diskusia s témou "Bratislavské visuté záhrady – filozofia a realizácia projektu". Zúčastnili sa jej zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (MAG), Mestských lesov v Bratislave, Komory architektov Slovenska, Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), Mendelovej univerzity v Brne, partnerského Mesta Viedeň či Nadácie Pontis. Pokúsili sa spoločne spresniť ideu vybudovania veľkého verejného parku, ako aj spôsob jej uskutočnenia.
Zložka dokumentov: Aktuálne
Web editor
4.2.2010Predĺženie trvania výstavy BVZ
Hanacek Godarsky vizualizacia 2
Pre veľký záujem verejnosti o projekt Bratislavské visuté záhrady hlavné mesto predlžuje prezentáciu študentských prác s touto témou o týždeň. Výstava približuje možné pohľady na to, akým smerom by sa projekt budovania reprezentatívneho parku Bratislavy mohol prípadne uberať. Verejnosť si môže pozrieť výsledky práce vyše 50 študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v priestoroch Primaciálneho paláca – v sále č. 5 – až do piatka 12. februára 2010, a to denne v čase od 9:00 do 17:00 – vrátane víkendu 6.-7. februára 2010.
Zložka dokumentov: Aktuálne
Web editor
2.2.2010VISUTÉ ZÁHRADY BRATISLAVA II.
Ilustračný obrázok - Hanáček a Godarský, UUUP FA STU v Bratislave
Anotácia štúdie: Hanáček - Godarský
Zložka dokumentov: UUUP
Web editor
27.1.2010Bratislavské visuté záhrady: Zaujíma nás Váš názor
Tulipány
Privítame Vaše podnety k téme Bratislavské visuté záhrady.
Zložka dokumentov: Aktuálne
Web editor
26.1.2010Jardins suspendus de Bratislava
Pozadie zelené
L’intérêt des jardins en cascades qui devraient être situés au dessus de la ville de Bratislava, est de mettre en valeur les principes récents, mais aussi les principes éprouvés d’aménagement des espaces bien-être pour la vie quotidienne des habitants et visiteurs de notre capitale. Le projet est orienté au vaste public, le parc destiné aux plusieurs générations devrait créer de nouveaux aires de rendez-vous et de détente dans la nature.
Zložka dokumentov: Français
Web editor
26.1.2010FEEL ECOLOGICAL
Anotácia štúdie: Mokráňová - Ostrowska
Zložka dokumentov: UDTA
Web editor
26.1.2010VISUTÉ ZÁHRADY DÚBRAVKA
Anotácia štúdie: Jaško - Miškov
Zložka dokumentov: UDTA
Web editor
26.1.2010DEVÍNSKE ZÁŽITKOVÉ ZÁHRADY
Anotácia štúdie: Gajan - Minx - Šingerová - Škrinárová
Zložka dokumentov: UDTA
Web editor

Zobrazených je 25 z celkového počtu 78 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies