Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

Sumarizácia projektu pre časopis in.ba

Schonbrunn
téma: Bratislavské visuté záhrady – Svetové záhrady v našom meste

Pobyt v prírode, široké panoramatické pohľady na Bratislavu, nová zóna pre kultúru a relax, nové pracovné miesta, príjemné kaviarne, galérie a múzeá či kryté záhrady... To všetko ponúknu už v blízkych rokoch obyvateľom Bratislavy a jej návštevníkom Bratislavské visuté záhrady. Rozsiahly projekt dostal zelenú aj od súčasného vedenia mesta – aj to bol dôvod na rozhovor s Mgr. Jurajom Ondrejčíkom, koordinátorom ambiciózneho projektu.
 

 
 


Kam sa posunul projekt Bratislavských visutých záhrad?

Zameriavame sa na etapizáciu tohto veľmi komplexného projektu a najmä na jeho úvodnú fázu – užšie koncipovaný pilotný projekt, ktorý otvorí možnosť ďalšieho pokračovania projektu do cielenej dôstojnej podoby kvalitného záhradno-krajinárskeho a umelecko-kultúrneho priestoru reprezentujúceho dobré meno Bratislavy a Slovenska. Súčasne spresňujeme odborné, mediálne a finančné partnerstvá. Náročný projekt vyžaduje postupné napredovanie krok za krokom. Je to dlhá cesta, aj preto potrebuje nadšenie a pozitívnu energiu pre takúto veľkú celospoločenskú tému.


Priblížte nám súčasnú koncepciu projektu.

Bratislavské visuté záhrady sú prestížny národný projekt spoločne formovaný slovenskými univerzitami, architektmi, krajinármi, urbanistami a ďalšími odborníkmi. Ide o reprezentatívny park Slovenska – silný projekt, za ktorým stoja silné inštitúcie, okrem iných podporili projekt Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a mnohé ďalšie. Motto projektu „Svetové záhrady v Bratislave“ naznačuje ambíciu vytvoriť priestor, aký na Slovensku doposiaľ nemáme. Veľký verejný park majú tvoriť terasovité záhrady na slnečných juhovýchodných svahoch nad Bratislavou. Najvyššie položenou terasou záhrad by mohla byť terasa kopírujúca obvod lesa. Znamenala by prirodzenú bariéru proti stavebným aktivitám nad hlavným mestom nielen v blízkej, ale aj vo vzdialenejšej budúcnosti. Navyše by tak vznikol lukratívny priestor na nekonečné prechádzky s fascinujúcimi ďalekými pohľadmi do Podunajskej nížiny. Samozrejme, aj na Bratislavu. Dôležitou súčasťou areálu majú byť tiež celoročne prístupné kryté záhrady a výstavné priestory.


V projekte uvádzate, že Bratislava by získala novú dominantu a vytvoril by sa nový obraz mesta.

V prípade vhodného osvetlenia oporných stien jednotlivých terás by Bratislava v noci získala novú dominantu, nový rozmer. Opäť by sme sa priblížili k veľkolepým európskym metropolám. To sa v neposlednom rade týka aj funkčnej náplne takejto novej zóny – najmä kvalitného trávenia voľného času, rekreačného športovania v príjemnom zelenom prostredí, množstva nových možností pre kultúru a spoločenský život a tiež príležitostí pre cestovný ruch. Počítame aj s Múrom zakladateľov – formou vďaky a pripomenutia mien tých, ktorí pomôžu vzniku záhrad v súvislosti s finančným darcovstvom podporujúcim vybudovanie Bratislavských visutých záhrad. Múr by mohla tvoriť funkčná oporná stena niektorej z terás rozľahlého parku nad Bratislavou.
Visuté záhrady sú obrovskou príležitosťou pre Slovensko. Príležitosťou demonštrovať nielen kultúrne bohatstvo krajiny, ale vôbec jej vyspelosť a tvorivé kapacity. Ak toto budú reflektovať tí, ktorí vedia a môžu projektu pomôcť, nebude ani otázkou peňazí, ale iba otázkou času, kedy tento prestížny priestor zelene, kultúry a umenia vznikne.


(red.)
marec 2011


 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 1.3.2011 / 1.3.2011

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O projekte > Aktuálne
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies