Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


 

Projekt Bratislavské visuté záhrady pokračuje

Záhrady
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik potvrdil aktuálnosť projektu a potrebu pristúpenia ku konkrétnym riešeniam témy verejnej zelene, kvality života a životného prostredia v Bratislave.
 

 
 

Približne pred rokom (13. januára 2010) bol slovenskej verejnosti predstavený zámer vybudovať v našom hlavnom meste reprezentatívny park Slovenska pod názvom „Bratislavské visuté záhrady“. Tejto idei vyslovila podporu architektonická a akademická obec, pozitívna odozva prišla od obyvateľov.

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Milan Ftáčnik teraz potvrdil aktuálnosť tohto projektu a potrebu pristúpenia ku konkrétnym riešeniam témy verejnej zelene, kvality života a životného prostredia v Bratislave.

V prípade Bratislavských visutých záhrad súhlasí s umiestnením projektu na juhovýchodných svahoch Malých Karpát s úmyslom urbanistov a krajinárov podporiť prirodzený prechod medzi husto urbanizovaným prostredím vo východnej časti mesta a prírodným prostredím lesa. Umožnil by sa tak vznik nových nástupných miest do mestských lesov, medzi doposiaľ jestvujúcimi vstupmi na Kolibe a na Peknej ceste, ako aj kvalitné trávenie voľného času pre širokú verejnosť s výhľadmi na panorámu Bratislavy a okolitú krajinu.

Primátor potvrdil tiež záujem prostredníctvom nového verejného parku na okraji mestských lesov v dotyku s vinohradmi vytvoriť prirodzenú bariéru voči výstavbe postupujúcej do čoraz vyšších polôh nad Bratislavou na úkor prírodného prostredia Malých Karpát.

Po doterajšej diskusii s odborníkmi (najmä s architektmi, urbanistami a krajinármi) a so širšou verejnosťou práve na tému vzniku nového rozľahlého viacgeneračného parku má hlavné mesto záujem pristúpiť ku konkrétnym krokom vedúcim k postupnej realizácii projektu.

Jeho prvú fázu má tvoriť užšie koncipovaný pilotný projekt, ktorý založí možnosť prípadného ďalšieho pokračovania projektu do cielenej dôstojnej podoby vysoko kvalitného záhradno-krajinárskeho a umelecko-kultúrneho priestoru reprezentujúceho dobré meno Bratislavy a Slovenska. V tejto súvislosti primátor hlavného mesta SR Milan Ftáčnik predstavil svoj úmysel vstúpiť do komunikácie s možnými donormi verejného parku v prvom polroku tohto roku.

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 28.1.2011 / 28.1.2011

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O projekte > Aktuálne
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies