Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


 

Projekt Bratislavské visuté záhrady nachádza podporu u architektov aj verejnosti

Záhrady
Projektu Bratislavských visutých záhrad vyjadrili podporu profesijné združenia architektov – Slovenská komora architektov (SKA) aj Spolok architektov Slovenska (SAS).
Architekti vítajú iniciatívu ku skvalitňovaniu života v hlavnom meste, tvorbu zelene a tiež ideu vytvorenia reprezentatívneho parku Slovenska. Bratislavské visuté záhrady majú predstavovať významný kultúrno-umelecký a záhradno-krajinársky priestor na vysokej kvalitatívnej úrovni a tiež nadregionálneho dosahu.
 

 
 

Prezident SAS prof. Ján Bahna k téme visutých záhrad a predpokladov pre takýto projekt na území hlavného mesta hovorí: „Bratislava má z hľadiska topografie danosti, ktoré umožňujú vytvárať plnohodnotné a dynamické krajinné obrazy. Historické veduty pripomínajú mesto v harmónii s krajinou a dunajskými lužnými lesmi. Karpatský masív so svojim hradným bralom križuje Dunaj na mieste brodu. Práve tu bol základ urbanizácie tohto regiónu. Tieto základné prírodné fenomény sú však v súčasnosti potlačené monotónnou výstavbou sídlisk. Ich betónová hradba siaha až po hranicu lesoparku. Medzi stavebnou štruktúrou a zeleným masívom nie je žiadny prechod.“ Reakciou na tieto skutočnosti a tiež na potrebu vzniku prirodzeného prechodu medzi urbanizovanými časťami mesta a lesmi Malých Karpát môžu byť podľa architektov práve Bratislavské visuté záhrady. Vytvorili by zároveň prirodzenú bariéru pre expandujúcu výstavbu v meste, tlačiacu sa čoraz viac do vyvýšených polôh nad hlavným mestom.

Na spoločenské predpoklady pre náročný a súčasne spoločnosť prezentujúci projekt odkazuje predseda Slovenskej komory architektov Ing.arch. Juraj Šujan: „Domnievame sa, že znakom vyspelej spoločnosti je v neposlednom rade vytváranie hlbších a trvácnych hodnôt. Tu vidíme príležitosť pre projekt veľkých rozmerov, ktorý môže práve takýto záujem sledovať. Z tohto pohľadu sme privítali iniciatívu, smerujúcu k vytvoreniu veľkého reprezentatívneho parku v našom hlavnom meste. Aj týmto spôsobom možno podporovať kultúrnosť národa a dbať o kvalitu prostredia, ktoré má v spätnej väzbe kapacitu formovať nás samých, v súčasnosti, ale aj s dosahom na budúce generácie. Zároveň sa tak môže stať odkazom pre budúcnosť.“ Slovenská komora architektov vo svojom stanovisku ďalej oceňuje „úvahu, aby v projekte vystúpil do popredia tiež slovenský kultúrny kontext a našli tak svoje spoločenské pozdvihnutie viaceré kultúrne odvetvia. Okrem architektov a krajinných architektov by tak následne priestor inšpirácie a tiež prezentácie získali mnohí naši umelci.“ Vyjadrenia ďalších odborníkov k téme visutých záhrad sú priebežne zverejňované na internetovej stránke projektu.

Projektom visutých záhrad sa hlavné mesto zaoberá približne dva roky; významnou časťou formulovania tohto projektu sa stala spolupráca s akademickým prostredím.

„Bratislavské vinohrady sú súčasťou kultúrnej histórie mesta, preto projekt, ktorý vzniká  s podporou akademickej a architektonickej obce je správnym krokom na ich zachovanie“, skonštatoval primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Prvé štúdie s témou Bratislavské visuté záhrady vznikli na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Magistrátne oddelenia aktuálne pokračujú v preverovaní možností realizácie projektu v súlade s jeho definovaním – to znamená, aby mohol vo svahovitom teréne nad Bratislavou so širokými panoramatickými výhľadmi vzniknúť reprezentatívny park ako priestranná zóna zelene, kultúry a oddychu vo forme terasovitých záhrad viacgeneračného parku. Súbežne tému visutých záhrad ďalej rozvíjajú na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Hlavné mesto teší záujem a rezonovanie témy reprezentatívneho parku medzi verejnosťou, ako aj vyjadrovanie podpory pre projekt užívateľmi sociálnej siete Facebook. Takúto iniciatívu Hlavné mesto veľmi víta, zároveň však stále upozorňuje na možnosť vyjadrovania pripomienok a podnetov k téme visutých záhrad prostredníctvom oficiálnej stránky projektu: http://visutezahrady.bratislava.sk/.

Možnosť vyjadriť sa k téme využila verejnosť významne už počas výstavy študentských prác v Primaciálnom paláci na prelome januára a februára tohto roka, kedy si túto výstavu prišlo pozrieť približne tisíc návštevníkov.


 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19.4.2010 / 19.4.2010

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O projekte > Aktuálne
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies