Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

Juraj Šujan

Šujan Juraj
Ing. arch. Juraj Šujan - predseda Slovenskej komory architektov

"Spoločensky závažný projekt. Možno ukázať vyspelosť spoločnosti, jej kultúrnosť, kultivovanosť, civilizovanosť."
 

 
 


Podporné stanovisko Slovenskej komory architektov pre Bratislavské visuté záhrady


"Projekt Bratislavských visutých záhrad v Slovenskej komore architektov pozorne sledujeme. Oceňujeme prizvanie k projektu zo strany hlavného mesta a prostredníctvom našich členov  vstupujeme aj do odbornej diskusie. Tá môže prispieť ku kvalite tohto spoločensky závažného projektu, k definovaniu a spresňovaniu jeho programu.

Domnievame sa, že znakom vyspelej spoločnosti je v neposlednom rade vytváranie hlbších a trvácnych hodnôt. Tu vidíme príležitosť pre projekt veľkých rozmerov, ktorý môže práve takýto záujem sledovať. Z tohto pohľadu sme privítali iniciatívu, smerujúcu ku vytvoreniu veľkého reprezentatívneho parku v našom hlavnom meste. Aj týmto spôsobom možno podporovať kultúrnosť národa a dbať o kvalitu prostredia, ktoré má v spätnej väzbe kapacitu formovať nás samých, v súčasnosti, ale aj s dosahom na budúce generácie. Zároveň sa tak môže stať odkazom pre budúcnosť.

Hľadať optimálne spojenie kultúry, zelene a aktívneho života spoločnosti v dynamickom prostredí veľkého mesta je určite výzvou. O to viac, že početné lukratívne lokality Bratislavy sú už zastavané. Napriek tomu nepochybne má zmysel cielene hľadať možnosti realizácie ambiciózneho projektu v živom organizme mesta, lebo takýto priestor ho veľmi potrebuje. A to ocenia najmä jeho obyvatelia, ale tiež návštevníci Bratislavy.

Bratislava sa stretá v oblasti rozvoja a plánovania s množstvom vážnych tém; viaceré sú nastoľované už niekoľko rokov. Bola by škoda, keby pre niektoré neduhy zložitého procesu tvorby mesta došlo ku neuváženému zastavaniu významných plôch a k ich strate pre spoločensky cenné počiny v budúcnosti. Medzi aktuálne témy, na ktoré poukázal aj projekt terasovitých záhrad nad mestom, patrí tiež budúcnosť vinohradov. Vinohrady a motív viniča predstavujú jedno zo špecifík Bratislavy, ktoré by mohlo projekt inšpirovať a zhodnotiť. S témou terasových záhrad, vertikálnej zelene, zelených pochôdznych striech sa predsa môžu skvelo dopĺňať.

Očakávame, že výber architektonických riešení sa bude diať formou súťaží návrhov v zmysle príslušných zákonných predpisov. Slovenská komora architektov je pripravená podporiť projekt Bratislavských visutých záhrad nielen deklaratórne, ale aj metodicky pri príprave, vypisovaní i vyhodnotení týchto súťaží.

Bratislavské visuté záhrady určite nie sú ľahkým sústom. Ale je skvelé, že prišla takáto iniciatíva. Jej filozofiu treba nepochybne podporiť. Okrem iného aj preto, lebo takto možno ukázať vyspelosť spoločnosti, jej kultúrnosť, kultivovanosť, civilizovanosť. A zároveň úvahu, aby v projekte vystúpil do popredia tiež slovenský kultúrny kontext a našli tak svoje spoločenské pozdvihnutie viaceré kultúrne odvetvia. Okrem architektov a krajinných architektov by tak následne priestor inšpirácie a tiež prezentácie získali mnohí naši umelci. Aj preto podporujeme tento projekt a želáme mu, aby prekonal nástrahy svojej realizácie."


Ing. arch. Juraj Šujan
predseda Slovenskej komory architektov 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.3.2010 / 26.3.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies