Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Press
 

Ľubica Feriancová

Feriancova Lubica SPU v Nitre
Prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - vedúca Katedry záhradnej a krajinnej architektúry na FZKI Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

"Nový, moderný, rekreačný, oddychový a kultúrno-osvetový areál s ambíciou poukázať na úroveň národa aj prostredníctvom jeho vzťahu ku kultúrnej krajine."
 

 
 

Podporné stanovisko k BVZ


V mene pracovníkov našej Katedry ako aj študentov záhradnej a krajinnej architektúry chcem poďakovať za oslovenie na spoluprácu pri napĺňaní myšlienky vytvoriť v Bratislave reprezentatívny park s celoročným využitím. Z pozície zamerania našej katedry na tvorbu krajiny považujeme túto iniciatívu začleniť Bratislavu do spoločenstva miest, ktorých kultúrna zeleň (teda aj parky) participujú na zviditeľňovaní, za veľmi rozvážnu a múdru. Radi sme sa pripojili  k naplneniu snahy stať sa súčasťou kultúrneho spoločenstva krajín a tak boli nápomocní pri zrode priestranstiev pre relax všetkých vekových kategórií ľudí žijúcich v hlavnom meste. Je to aj z hľadiska histórie mimoriadne významný počin. To je jeden z mnohých dôvodov,  pre ktoré vyjadrujeme podporu  myšlienke „bratislavských visutých záhrad“. Veríme, že dostane „zelenú“ aj od zainteresovaných a kompetentných predstaviteľov nášho hlavného mesta. Lebo len vtedy vznikne v Bratislave nový, moderný, rekreačný, oddychový a kultúrno-osvetový areál s ambíciou poukázať na úroveň národa aj prostredníctvom jeho vzťahu ku kultúrnej krajine.

 Z vernisáže študentských návrhov ako aj  následných iniciatív je evidentné, že myšlienka „visutých záhrad“  v Bratislave má morálnu a spoločenskú podporu.

Dovolím si vysloviť želanie, aby kreatívne nápady zúčastnených študentov, zhmotnené v predložených krajinárskych štúdiách, dostali priestor a možnosť stať sa reálnym svedectvom našej doby a odkazom pre budúce generácie, lebo aj to je  jedno z dôležitých poslaní „bratislavských visutých záhrad“.


Prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
vedúca KZKA


 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 17.3.2010 / 17.3.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies