Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

VISUTÉ ZÁHRADY BRATISLAVA II.

Ilustračný obrázok - Hanáček a Godarský, UUUP FA STU v Bratislave
Anotácia štúdie: Hanáček - Godarský
 

 
 
názov práce: VISUTÉ ZÁHRADY, BRATISLAVA
autori: Bc. Tomáš Hanáček, Bc. Ivan Godarský, 1. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce: prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania


Pri koncipovaní nášho urbanistického návrhu sme od začiatku boli v konfrontácii s mnohými faktormi, ako sú napríklad existujúci vinohrad v zanedbanom stave, nekontrolovateľne rozrastajúce sa chatové osady, problematický prechod cez železnicu a podobne. V každom prípade sme  sa chceli zamerať na zvyšovanie kvality života občanov i návštevníkov hlavného mesta. Lokalita Malých Karpát  a opusteného kameňolomu si žiada viditeľnú premenu a zveľadenie vytvorením dlhodobých hodnôt. Keďže Bratislava nemá takpovediac ústredný športovo-relaxačný komplex, snažili sme sa ho vytvoriť najpriaznivejšou ekologickou cestou prístupu.

Táto nová zóna kultúry, umenia, športu a oddychu bude poskytovať návštevníkom atraktívne terasy kopírujúce relief krajiny s množstvom atraktívnych zón doplnených o ešte atraktívnejšie výhľady a priehľady na otvárajúcu sa krajinu hlavného mesta. Srdcom komplexu sa stane už spomínaný opustený kameňolom, čoby nová vstupná brána komplexu s neuveriteľne krásnym výhľadom, ktorý nám bude ponúkať vyhliadková veža s lanovkou. V priamej náveznosti na vyhliadku sa bude otvárať Bratislavský lesopark a jeho turistické trasy a zákutia. Športovo-oddychová zóna poskytuje neuveriteľné množstvo, či už športových, oddychových, alebo relaxačných plôch v prírodnom prostredí reliefu krajiny. S výhľadom na udržiavaný vinohrad tiahnucí sa od lesa až k samotným rodiným domom a vnútroblokom.

Plnohodnotný nástup do Bratislavského lesoparku nám poskytne strategické premostenie železnice v úseku od Mladej Gardy po kotliny vinohradov. Na tomto mieste vznikne nová pešia spojnica medzi študentským domovom Mladá Garda a železničnou stanicou Vinohrady, ktorej okolie sa stane novým centrom služieb a nákupu. Samozrejmosťou aktívne stráveného času v tomto komplexe bude aj nová cyklotrasa prechádzajúca týmto územím. Jej začiatok bude v mestskej časti Rača a bude pokračovať popri kameňolome až k vodnej ploche Kuchajda. O atraktívnosť tejto cyklo-turistickej trasy sa postará aj vybudovaná lávka, ktorá sa bude niesť ponad rastúci vinohrad, vďaka čomu bude mať návštevník ešte bližší kontakt s viničom. Zastavenia na cyklotrase budú tvorené rôznymi oddychovými plochami ako aj možnosťou zastavenia sa v blízkom vinohradníckom múzeu, či návštevou malých vinných pivníc.

Súčasťou celého komplexu je aj rozsiahla budova Výskumného ústavu vinohradnického a vinárskeho, Ústavu záhradnej a krajinnej architektúry FA STU ako aj Ústavu ekolog. a experiment. architektúry FA STU, ktorá v celom svojom rozsahu kopíruje svažitý terén. Zelené pochôdzne strechy slúžia ako oddychové plochy pre návštevníkov, študentov i zamestnancov a zároveň ako plochy pre pestovanie viniča  Výskumným ústavom. Budova je priamo napojená na novovzniknutú železničnú stanicu Mladá Garda ako aj na samotný študentský domov Mladá Garda. Toto výskumné pracovisko vzniklo práve na mieste neudržiavaného viniča a slúži zároveň ako prirodzená zábrana pre svojvoľné rozširovanie sa obytnej zóny zo strany mestskej časti Koliba.

 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 2.2.2010 / 2.2.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies