Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

FEEL ECOLOGICAL

Anotácia štúdie: Mokráňová - Ostrowska
 

 
 
názov práce: FEEL ECOLOGICAL
autori:  Bc. Andrea Mokráňová, Bc. Iveta Ostrowska, 1. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  prof. Ing.arch. Peter Vodrážka, PhD., Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok


Riešené územie sa nachádza v okrajovej časti mesta Bratislava, je priľahlé mestskej časti Dúbravka. Ide o rozsiahlu lúku pri areáli bývalého závodu Technické sklo, ktoré tvorí hmotovú dominantu celému priestoru. K areálu kontrastujúco pôsobia drobné objekty a chatky záhradkárskej oblasti. Terén je mierne svažitý až svažitý, územie poskytuje výhľady na protiľahlé svahy Malých Karpát. Orientácia svahu je severná. Lúkou preteká nezregulovaný potok, ktorý vytvára prirodzený biokoridor územia.

Najväčšou zvláštnosťou riešeného územia je vzácne nálezisko dvoch budov rímskeho typu. Prvou je budova Villa Rustica, o ktorej sa predpokladá, že mohla slúžiť aj ako studené kúpele. Neďaleko sa nachádza prameň, z ktorého by mohli byť zásobované vodou. Dnes je táto stavba odprezentovaná náznakovou rekonštrukciou, nie však dostatočne lákavo pre turistov. Nálezy druhej stavby patria budove stodolového typu na koloch.

Urbanistické riešenie lokality je podmienené charakterom územia – akoby prírodným amfiteátrom a na úpätí dominantným vstupom človeka – Technickým sklom. Keďže ide o prostredie veľmi príjemné a spojené s prírodou, takisto návrh reflektuje tento stav ako výhodu a pozitívum a svojim zásahom sa snaží nie potlačiť, ale zachovať daný ráz. Takisto sa pokúša zmierniť existujúci kontrast závodu a lesa – vytvára akúsi kostru, chrbticu, na začiatku ktorej stojí práve areál Technického skla a postupne sa rozvetvuje a rozlieva do priestoru drobnejšími hmotami, až plynulo prejde k drobným roztrúseným záhradkárskym osadám a lesu.

Návrh takisto vo veľkej miere pracuje s archeologickým náleziskom. Pozdĺž potoka vytvára zelený priestor pre relax a aktívny oddych, ktorý vyústi do archeologického parku. Podporuje svojim tvarom „chrbticu“ územia, tvorenú obytnými štvorpodlažnými bytovými domami s parterom určeným pre občiansku vybavenosť. Táto nosná ulica sa dá takisto prirovať ku stonke listu, z ktorého sa potom rozvetvujú drobnejšie a drobnejšie žilky. V návrhu ich predstavujú radové domy a jednotlivé solitéry rodinných domov.

Návrh pôsobí prirodzene, s maximálnym rešpektom k pôvodným hodnotám územia. Vytvára priehľady k priestorovým dominantám, či k pôvodným, alebo novo koncipovaným. Využíva akcentujúce prvky, vytvorený priestor pôsobí prirodzene, voľne a poskytuje dostatok záchytných bodov pre jednoduchú orientáciu.

Architektonické riešenie územia má jednotný štýl pre všetky typy zástavby. Zjednocujú ho použité výrazové prostriedky, ako aj samotné radenie a práca s hmotou v priestore. Základom je niekoľko jednoduchých tvarov rodinných domov, ktoré postupným spájaním a premosťovaním vytvárajú o stupeň kompaktnejšiu zástavbu radových domov. Tie sa napájajú na jednotlivé sekcie bytových domov, ktoré sú spočiatku trojpodlažné a neskôr štvorpodlažné radené do súvislých a mohutnejších radov.

Architektúra pôsobí moderne, vytvára mnoho príležitostí pre vznik pochôdznych zelených striech, terás a lodžií. Artikuluje verejný, poloverejný i súkromný priestor tak, aby ho prirodzene navádzala alebo ukludňovala. Začleňuje a zjednocuje aj existujúce stavby.

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies