Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Press
 

DEVÍNSKE ZÁŽITKOVÉ ZÁHRADY

Anotácia štúdie: Gajan - Minx - Šingerová - Škrinárová
 

 
 
názov práce:  DEVÍNSKE ZÁŽITKOVÉ ZÁHRADY
autori: Daniel Gajan,Vladimír Minx, Petra Šingerová, Alexandra Škrinárová, 4. r. bc. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:  Ing.arch. Beata Polomová, PhD., Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok


Cieľom návrhu bolo skultivovať podhradie národnej kultúrnej pamiatky národného významu - zrúcaniny hradu Devín, ktorá si bezpochyby zaslúži dôstojný nástup do územia a snaha priviesť do Devínskeho podhradia zeleň záhrad. Zeleň ako spoločný menovateľ plná prekvapení, záhad, pohybu, oddychu, ciest po objavovaní. Ceste za zážitkami poskytujúce človeku pocit šťastia, radosti, pohody.

Prírodné a historické prostredie bolo inšpiráciou pre formy, ktoré sú organické, rozihrané. Dôsledne dopĺňajú a stvárňujú línie zážitkových záhrad. Záhrad vychádzajúcich z tradícií pestovania ríbezlí a následné dorábanie vína - zvyky a návrat k tradíciám spojený s ich udržiavaním.

Práca odráža snahu o pretavenie týchto základných elementov do plnohodnotného harmonicky fungujúceho celku vo vzťahu k  prostrediu dýchajúceho históriou. Návrh poukazuje na možnosti občianskej vybavenosti architektonicky stvárnenej vo viacerých variantoch. Variant s pôvodným tvaroslovím a materiálovým vyhotovením s možnosťou prechodu do redukovaného tvaroslovia s použitím tradičných materiálov a farebnosti, ako sú tehla, pálená škridla. Trojicu uzatvára moderne ponímaný variant s obkladom z patinovaného plechu, voľne parafrázujúci tradičnú zástavbu.

Jedným z hlavných pilierov návrhu DEVÍNSKYCH ZÁŽITKOVÝCH ZÁHRAD bola prístupnosť pre všetky vekové kategórie, z čoho čiastočne vyplynula aj funkčná náplň. V návrhu sa kladie dôraz na prírodné prostredie, zeleň, prácu s terénom a komponovanie pobytových plôch v rámci parku, ktorý skrýva v sebe množstvo zážitkov. Od možnosti kultúrneho vyžitia v letnom kine, cez aktívny odpočinok na športoviskách „utopených“ v zeleni, pasívny odpočinok na lavičke s výhľadom na dominantu hradného kopca až po možnosť absolvovania popoludňajšej kávičky v príjemnom historickom prostredí. Na svoje si tu prídu aj deti na prírodnom ihrisku s mnohými preliezačkami na stromoch, kde sa môžu skryť svojim rodičom sediacim na terase výletnej reštaurácie.

Automobilová doprava sa uvažuje čiastočne vylúčiť z územia s tým, že návštevníci by parkovali neďaleko vstupu do riešeného územia. Na hrad Devín by sa presunuli pešo.

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies