Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

DIVADLO SO SCÉNOU MESTA

Kovalova Sucikova vizualizacia
Anotácia štúdie: Kovaľová - Sučíková
 

 
 
názov práce:  DIVADLO SO SCÉNOU MESTA
autori:   Anna Kovaľová, Katarína Sučíková, 3.r. bc. štúdia odboru krajinná architektúra a krajinné plánovanie
vedúci práce:  Ing.arch. Eva Putrová, PhD., Ústav záhradnej a krajinnej architektúry


FILOZOFIA  RIEŠENIA:
                                                                                                                   
Motto:Výstavby viniča slúžili zo začiatku iba na získanie sladkých šťavnatých plodov - hrozna. Až neskôr bol nájdený spôsob, ako sa z nich dá získať víno a tým sa vinič stal kultúrnou plodinou.“ /Werner Fader/

Vzhľadom na to, že Podkarpatský pás je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty, snažili sme sa navrhovať územie v duchu tejto symboliky. Preto sme sa  v návrhu snažili zachovať čo najviac pôvodných viníc, prípadne obnoviť zanedbané a vyklčované vinice. Vinárska symbolika sa prenáša do viacerých prvkov ako napríklad labyrint viníc, kde majú návštevníci možnosť spoznať a v určitom období aj ochutnať jednotlivé odrody hrozna typické pre Malokarpatskú oblasť. Tradíciu vinárskeho remesla sme stvárnili aj v kameňolome, kde sme vytvorili skanzen sôch ktoré znázorňujú ľudí a predmety spojené s vinohradníctvom.


PROGRAM VYUŽITIA ÚZEMIA:

Športový a herný program
Športový program zahŕňa turistické trasy, ktoré pokračujú do lesoparku a športovú terasu, ktorej  súčasťou sú ihriská. V tejto terase sú zabudované aj stupne na sedenie pri ihriskách pre prípadných divákov a hráčov. Herný program je zastúpený formou prvkov detských ihrísk na “terase detských hier“ , ktoré sú navrhované tak, aby korešpondovali s prostredím, do ktorého sú zakomponované, t.j. prírodno-krajinársky charakter, organické materiály, primeraná farebnosť (napr. Tomovy patky s.r.o. ).

Oddychový (rekreačný) program
S ním sú spojené zatrávnené terasy s pergolami a sedením, pikniková lúka s drevenými terasami, vyhliadkové terasy nad kameňolomom, rozhľadňa, parkové terasy s lavičkami a okrasnou zeleňou, ovocné sady, ale aj reštaurácia so zatrávnenou strechou pripomínajúca vínnu pivnicu a terasa so stupňami na sedenie pripomínajúca hľadisko, pričom javisko stvárňuje pohľad na scenériu mesta či voňavé terasy porastené lúčnymi kvetinami rôznych farieb.

Náučný program
Inšpirovaný faktom, že riešené územie je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty. Tradícia vinárskeho remesla stvárnená sochárskym umením v skanzene v kameňolome, či poznávanie jednotlivých odrôd viniča Malokarpatskej oblasti v labyrinte viníc s vyhliadkovými mólami spojené s ochutnávkou. 

Celé územie je popretkávané pešími aj obslužnými komunikáciami a pri vstupoch do územia sú navrhované parkovacie plochy s priľahlými budovami občianskej vybavenosti. Rozširovaniu zastavaných plôch najmä z južnej strany sa nedá zabrániť, preto sme vyčlenili niektoré územia určené pre zástavbu rodinných domov.  

 

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies