Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

SYMBIÓZA ÚŽITKU A REKREÁCIE

Nemethova vizualizacia
Anotácia štúdie: L. Némethová
 

 
 
názov práce:  SYMBIÓZA ÚŽITKU A REKREÁCIE
autor:   Lucia Némethová, 3. r. bc. štúdia odboru krajinná architektúra a krajinné  plánovanie
vedúci práce:  Ing.arch. Eva Putrová, PhD., Ústav záhradnej a krajinnej architektúry


FILOZOFIA RIEŠENIA:
Územie má strategickú polohu, teda má šancu sa stať navštevovaným rekreačným areálom. Filozofiou riešenia bola obnova a zachovanie jestvujúcich viníc a vytvorenie vhodných podmienok na krátkodobý oddych a rekreáciu obyvateľov zvýšením estetickej hodnoty územia vhodnou konsolidáciou zelene a doplnením zariadení občianskej vybavenosti a dotvorením prírodného prostredia.


PROGRAM VYUŽITIA ÚZEMIA:

Hlavný prístup do územia je zo severnej časti – navrhovanou dopravnou komunikáciou s cyklotrasou. Po území sú trasované mnohé pešie chodníky do lesoparku slúžiace pre prechádzky a mnohé bežecké trasy v prírodnom prostredí. Rősslerov lom je ideálne miesto pre umiestnenie výtvarného diela a malého amfiteátra pre komornejšie spoločenské podujatia, alebo na rečnenie vďaka svojej odizolovanosti od okolitého prostredia. Miesta so zaujímavými priehľadmi sú umocnené výhliadkovými terasami alebo visutými konštrukciami, ktoré zapadajú do terénu.  Pri severnom vstupe je umiestnené infocentrum, s reštauráciou a bufetom, veľkým parkoviskom a skateparkom, ktorý je zo strany železnice odizolovaný hustým stromovým porastom.

Ďalšou zastávkou pre návštevníka môže byť neobvyklý náučný chodník bližšie vysvetľujúci históriu, súčasnosť, pestovanie a následné spracovanie vínnej révy, ktorým sa možno dostať až k reštaurácii s vinárňou, takisto s oddychovou časťou a lavičkami a detským ihriskom a parkoviskom. Pre športuchtivejších návštevníkov je v tejto časti k dispozícii fitness centrum, požičovňa športového náradia a bicyklov. V blízkosti fitness centra sa nachádzajú tri tenisové kurty a basketbalové ihrisko. Herná lúka s prispôsobeným terénom umožňuje hru futbalu a rôzne iné loptové hry. Nad hernou lúkou sa nachádza množstvo odpočívadiel a ohnísk s možnosťou opekania a pikniku.  Takmer celé územie je popretkávané bežeckými okruhmi a cyklotrasami a náučným chodníkom. Návrh riešenia takisto poskytuje vďaka botanickej záhrade aj vzdelávaciu funkciu, kde sa návštevníci za malý poplatok môžu zoznámiť s našimi, introdukovanými i exotickými rastlinami.
                                                        
Na južnom okraji lokality sa nachádza  obytná zóna s nízkopodlažnou zástavbou dostupná dopravnými komunikáciami s obratiskami. Pod ňou sa nachádza ubytovacie zariadenie s parkoviskom, odpočívadlami a detským ihriskom. Nad obytnou zónou je sad ovocných drevín. Ponad ním je situované veľké bludisko zo živého plotutisu (taxus bacata) v pôdorysnom tvare lichobežníka.  Lichobežníkové bludisko má kompozičnú dominantou uprostred – platan (platanus acerifolia) spolu s tromi otáčateľnými zrkadlami umiestnenými oproti sebe, ktoré vytvárajú rôzne optické ilúzie.  Ten, kto nájde cestu z bludiska môže pokračovať vyššie a dostať sa pomocou chodníkov a rámp k ďalšej zastávke v podobe reštaurácie a bufetu na občerstvenie. Ďalšou odmenou okrem reštaurácie s bufetom je krásny výhľad na panorámu mesta. Ďalšou atrakciou pre maloletých aj dospelých je bludisko z drevených palisád menej náročné na údržbu ako bludisko zo živého plotu. Väčšinu pôvodnej vegetácie je nutné odstrániť. Nová vegetácia by mala zodpovedať druhom drevín a rastlín ktoré sú príznačné pre toto podnebné pásmo a územie. Návrh vyššej vegetácie na južnej strane  areálu má  funkciu izolačnej a akustickej bariéry.

 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies