Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

PARKY VO VINICIACH - VINICE NAD MESTOM

Lackovicova Zuskinova
Anotácia štúdie: Lackovičová - Zuskinová
 

 
 
názov práce:  PARKY VO VINICIACH - VINICE NAD MESTOM
autori:   Lucia Lackovičová, Klára Zuskinová, 3. r. bc. štúdia odboru krajinná architektúra a krajinné  plánovanie
vedúci práce:  Prof. Ing.arch. Peter Gál, PhD., Ústav záhradnej a krajinnej architektúry


Filozofia riešenia - Kompromis funkcií

Na využitie územia podkarpatského pásu majú rôzne strany rôzne názory. Na jednej strane sú veľké tlaky investorov, pretože je to strategicky veľmi výhodný priestor na luxusné bývanie, či už v bytovej zástavbe alebo rodinných domoch. Zo strany mestského magistrátu tu však majú byť vybudované veľkoplošné parkové, záhradné a oddychové priestory, ktoré by boli príťažlivé ako občanom, tak aj zahraničným turistom, a tým sa mala Bratislava zviditeľniť ako mesto s „Visutými záhradami . Ďalšími aspektmi, ktoré bolo treba zohľadniť pri plánovaní, sú hranica s lesoparkom a fakt, že takmer celé územie je charakterizované ako vinice. Bolo preto ťažké nájsť čo najlepší pomer všetkých funkcií tak, aby bola ochraňovaná prírodná hodnota lesoparku, zachovaná čo najväčšia časť prosperujúcich viníc, veľké terasové plochy využité na nové turisticky zaujímavé parkové a oddychové priestory a v neposlednom rade bolo dôležité zasadiť do tejto štruktúry prírodných prvkov aj plochy pre vybudovanie, čo najviac  atraktívneho bývania.


Program využitia územia:

V návrhu boli najskôr vytipované plochy pre zachovanie vinohradov, ktoré by v tomto priestore mali mať výrazné miesto. Navrhované plochy sú pritom plochy, ktoré sú využívanými vinicami aj v súčasnosti.

Ďalším krokom pri navrhovaní bolo rozdelenie ostatných, v súčasnosti nevyužívaných a zanedbaných plôch, na časti, ktorým boli následne pridružené nové funkcie. Nachádzajú sa tu plochy s obytnou funkciou, ktoré sú umiestnené v náväznosti na už existujúcu zástavbu vo vedľajších územiach a plocha chatovej oblasti takisto zmenená na bývanie.

 Zvyšná, najväčšia časť plôch bola vyčlenená pre ,,visuté záhrady“. Tie boli riešené systémom viacerých parkov s rôznym kompozičným i funkčným delením, terasami s viničom a ovocnými sadmi na svahoch a ústredným areálom vybavenosti dotvoreným takisto ako súčasť visutých záhrad. Všetky tieto plochy sú na seba napojené, susedia spolu, prípadne sú s ostatnými plochami prepojené širokým pásom zelene tiahnucim sa celým územím.

Predstavu "visutých záhrad“ predstavujú konkrétne tieto plochy:

- Prírodno-krajinársky riešený park, s najväčšou rozlohou spomedzi parkov, tiahnúci sa celou dĺžkou územia popod hranicu lesa s priemernou šírkou 150 metrov, ktorý tvorí prechod medzi umelo vytvorenou krajinou viníc a sadových úprav a chráneným územím lesoparku a CHKO.  

- Kvetinový park na západe susediaci s prvým parkom s farebnými kvetinovými záhonmi na terasách (riešený v detaile I).

- Ústredný areál vybavenosti, v susedstve s kvetinovým parkom, s budovami a pravidelne členenými terasami s rôznymi funkciami (ubytovanie, stravovanie, výstavisko, malý amfiteáter, a pod.)

- Kynologický park na juhu oddeľujúci zástavbu s voľným pohybom psov. Návrh tohto špeciálneho parku bol podmienený hlavne absenciou plochy s podobnou funkciou v mestskom prostredí, čo má často za následok strety ,,psíčkarov“ s nespokojnými obyvateľmi, pričom v západných krajinách je tento druh priestoru bežne používaný.

- Vinice na terasách s ovocnými sadmi na svahoch sú takisto reprezentantmi ,,visutých záhrad“, pretože okrem poľnohospodárskej funkcie tvoria hlavne funkciu rekreačnú a sú určené na samozber pre návštevníkov.

- Veľký "mestský“ park na severovýchode územia oddeľujúci od seba zástavbu na Slanci a navrhovanú zástavbu v riešenom území. Park má mestský geometrický charakter s pevnými dláždenými pešími komunikáciami a s bezbariérovým prístupom aj v hornej terasovej časti.

Všetky tieto plochy sú navzájom prepojené komunikáciami so sprievodnou zeleňou, tzv. ,,zelenými pásmi“.


 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies