Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

VINOPARK - NOVÁ RATOLESŤ

Študentské práce
Anotácia štúdie: K. Kačicová
 

 
 
názov práce:  VINOPARK - NOVÁ RATOLESŤ
autor:   Bc. Katarína Kačicová,  2. r. ing. štúdia odboru Krajinárstvo, SvF STU
vedúci práce:  Ing.arch. Eva Putrová, PhD., Ústav záhradnej a krajinnej architektúry, FA STU


FILOZOFIA  RIEŠENIA:

Hlavným motívom môjho návrhu je potreba zachovania viníc, ktorá je odôvodnená predovšetkým historicky. Vinice sú na svahoch Malých Karpát pri Bratislave už od čias Keltov a kontinuálne tu rastú dodnes. Nevytlačila ich ani peronospóra či fyloxéra, teraz sa však musia chrániť pred inou epidémiou - expanzívnym zastavovaním.

Pri našom projekte však treba zodpovedať ešte jednu otázku - patrí do vinice park? A potom, dokážu tieto dve rozdielne štruktúry vedľa seba existovať v symbióze? Vinohrad je miestom práce, záhrada miestom oddychu. To, čo ich spája, je človek, predovšetkým jeho schopnosť tvorivo konať. Dnešný človek sa zúfalo potrebuje vrátiť do prírody. A príroda v poslednej dobe doslova kričí, aby upútala jeho pozornosť.

Vinohrady sú kontaktnou plochou medzi mestom a lesmi Malých Karpát. Práve tu by sa mohol udiať návrat človeka k prírode, tu by mohol poznávať a zveľaďovať našu krajinu, chrániť život a uvažovať nad budúcnosťou. Vo filozofii riešenia chcem poukázať na veľkosť ľudského ducha a zároveň na jeho konanie, ktorým obmedzuje "životný priestor prírody".

Park sa bude musieť v čo najväčšej miere prispôsobiť vinohradom, a tie mu musia poskytnúť priestor na existenciu. Preto je rozsah plôch parku voči vinohradom pomerne minimalistický. Zvolila som koncepciu líniových štruktúr - akýchsi ratolestí, výhonkov rastúcich na úpätí Malých Karpát. Ratolesti záhrad sú visuté nad vinohradmi, stovky rokov neodmysliteľne patriacich ku krajinoobrazu Bratislavy. Ratolesti - ako symbol života - majú poukázať na potrebu chrániť prírodné bohatstvo našej krajiny, ale aj našej planéty. To, čo má ľudí do parku pritiahnuť, sú vinice, ich spojenie s parkom v podobe krajinárskeho diela, jeho výtvarné a kompozičné kvality, výhľady na krajinu ale aj príťažlivé aktivity.


PROGRAM VYUŽITIA ÚZEMIA:

Keďže vo filozofii riešenia zdôrazňujem  zachovanie viníc, je samozrejmosťou obnovenie tých honov, ktoré sa nechali v poslednej dobe spustnúť a vysadenie nových viníc na plochách, ktoré boli vyklčované. Súčasťou návrhu sú aj objekty súvisiace s vinohradníctvom a vinárstvom, ktoré by mohli u nás podporiť rozvoj enoturistiky. Je to predovšetkým objekt vinárskeho závodu s exhibičnými priestormi, v ktorých by sa prezentovala bohatá história a kultúra malokarpatského vinohradníctva. S ním súvisí aj "botanická" záhrada s prehliadkou tých druhov viniča, ktoré sa u nás pestujú. V tomto malom vinohrade by si zároveň návštevníci mohli vyskúšať jeho obhospodarovanie, či vychutnať si miestne vína vo vínnej pivnici.

Srdcom celého priestoru je Rösslerov lom. Nálety, ktoré rozrušujú svojimi koreňmi jeho chránené steny, treba odstrániť. Keďže horniny sú tu súdržné a odolné, možno steny využiť na lezenie. Lom má byť využitý podľa hesla fanúšikov geocashingu - "Zem je naše ihrisko". Len pridávam, že práve preto ju treba poznať a chrániť. Čo-to o ochrane zeme, ale aj o miestnych horninách by sa návštevníci mohli dozvedieť aj tu.  Lom je atraktívny aj výškou svojich stien, nad ktorými sa majú týčiť dve vyhliadky. Práve tie majú zatraktívniť nástup do Bratislavského lesného parku. V zákutiach malých terás by popri výhľade mal byť aj tichý priestor na kontempláciu.

Nebudú chýbať ihriská pre deti, ktoré tematicky hovoria o rastline a o zvierati. Popri hre má teda miesto opäť aj edukačná funkcia. Priestor pre aktivity tu majú aj starší ľudia. Veľkou snahou je taktiež sprístupniť park ľuďom s obmedzenými možnosťami pohybu.

Podporenie pešej dostupnosti parku z mesta je prostredníctvom lávky ponad plochy železníc. Rozšírenie cestnej infraštruktúry je nevyhnutné, najmä z dôvodu navrhovanej výstavby rodinných domov.


 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies