Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA POD OCHRANOU SV. URBANA

Dominova Tothova vizualizacia
Anotácia štúdie: Dominová - Tóthová
 

 
 
názov práce:  Štyri ročné obdobia pod ochranou sv. Urbana
autori:   Mária Dominová, Liliana Tóthová, 3. r. bc. štúdia odboru krajinná architektúra a krajinné  plánovanie
vedúci práce:  Ing.arch. Katarína Kristiánová, Ústav záhradnej a krajinnej architektúry


Nevieme, či Urban, ktorý bol rímskym pápežom v rokoch 223- 230, mal rád víno alebo zakladal vinohrady, no stal sa obľúbeným patrónom vinohradníkov. Všade, kde sa na území Slovenska pestovalo hrozno, patril 25. máj k významným sviatkom. Vinohradníci si uctievali tohto patróna, snažili sa získať jeho podporu a modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo viniciach. Donedávna stáli solitérne sochy tohto svätca pri cestách vedúcich k vinohradom. Všemožné spôsoby naklonenia si tohto patróna sa udržali v praktizovaní úkonov súvisiacich s ovíjaním jeho sochy girlandami rozvinutej vinnej révy, alebo kladením nádob s vínom k jeho nohám. Mnohé obce mu postavili pekné kaplnky, ku ktorým sa chodievali modlievať procesie v deň jeho sviatku. 

Túto tradíciu sme chceli zachovať aj my v našom návrhu, prostredníctvom umiestnenia kaplnky, ktorá je sv. Urbanovi zasvätená. Umiestnená je medzi kvetinovými lúkami, vedie k nej pergola. Prostredie okolo kaplnky sa využíva aj ako odpočívadlo. Kaplnka môže príležitostne slúžiť aj na sobášne obrady. Pestovanie viniča a sadenie vínnej révy má u nás dlhú tradíciu. Obraz viníc dotvárala v minulosti vo vinárskom prostredí silueta sochy Sv. Urbana, ktorá neodmysliteľne patrila do tohto priestoru a neopakovateľne zelenej atmosféry viníc. 4 ročné obdobia sa nám predstavujú prostredníctvom 4 najväčších terás, kde sa podľa toho, aké ročné obdobie tá-ktorá terasa predstavuje, objavujú aj rastliny. Charakteristické sú rozkvitnutím počas tohto obdobia. Ďalej v každej terase sa nachádza socha, ktorá je tiež zosobnením obdobia. Z terás  je vidno na celý vinohrad, nielen voľným okom ale aj ďalekohľadom. Zároveň predstava týchto 4 ročných období má byť symbolom ochrany sv. Urbana počas celého roka pred ničením a skazou prírody vo vinohradoch a samotného viniča.

Návrh môžeme rozdeliť na 7 dominantných priestorov, pričom pre každý priestor je charakteristická iná funkcia a výraz. Snažili sme sa územie pretvoriť tak, aby sme zachovali väčšiu časť vinohradov. Túto ich významnú funkciu sme podporili vytvorením priestoru pre vinohradnícke múzeum s výstavnou plochou a vínnymi pivnicami.

1.    priestor s múzeom, vínnymi pivnicami a výstavnou plochou
2.    priestor s cyklistickou trasou pomedzi lesík a vinohrady
3.    priestor s okrasnými lúkami, záhonmi a kaplnkou
4.    priestor s hotelom a športoviskami
5.    herný priestor pre deti a dospelých s lanovou dráhou
6.    oddychovo-relaxačný priestor kameňolomu
7.    priestor s chatkami

Rôznorodosť tohto územia umožňuje všetkým vekovým kategóriám a ľudom s odlišnými záujmami nájsť si svoj priestor, kde môžu načerpať sily, oddychovať, športovať, vzdelávať sa a spoznávať prírodu vo vinohradníckej časti Bratislavy.

 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies