Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

NOVÝ PROGRAM V STAREJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRE

Cifranicova Thomkova vizualizacia
Anotácia štúdie: Cifraničová - Thomková
 

 
 
názov práce: NOVÝ PROGRAM V STAREJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRE
autori: Eva Cifraničová, Veronika Thomková, 3. r. bc. štúdia odboru krajinná architektúra a krajinné plánovanie
vedúci práce:  Ing.arch. Eva Putrová, PhD., Ústav záhradnej a krajinnej architektúry


FILOZOFIA RIEŠENIA:

Naše riešenie odzrkadľuje ideu Visutých záhrad. Tvoria ich jednotlivé terasy, z ktorých každá má svoju funkciu. Na mnohých terasách sme ponechali alebo navrhli znovu vysadiť vinice, ktoré sú typickým znakom lokality a majú historický význam. Riešili sme územie s cieľom zatraktívniť ho pre obyvateľov aj návštevníkov mesta, aby bolo jedinečné a zároveň zostalo verné tradíciám. Vinice považujeme za veľmi dôležitý historický fenomén so špecifickou štruktúrou. Tieto vinice budú sprístupnené návštevníkom a o ich tradícii sa dozvedia vo vínnej pivnici, kde zároveň môžu degustovať tunajšie produkty.


PROGRAM VYUŽITIA ÚZEMIA:

V návrhu sme využili potenciál priestoru a jeho jedinečnosť. Navrhli sme nové funkčné využitie územia, pričom sme rešpektovali a zachovali tradičné hodnoty.

Srdce priestoru tvorí Rosslerov lom, čiže pohľadová prírodná pamiatka. Časť lomu je vyhradená a slúži ako výstavný priestor. Na štyroch miestach v území sú vybudované výhliadkové plošiny, ktoré poskytujú panoramatický výhľad. Medzi vinicami sa tiahnu trávnaté terasy, ktoré slúžia na oddych a relaxáciu.

V západnom cípe územia sa rozprestierajú vyhliadkové kvitnúce terasy, ktoré vytvárajú zážitok pre zrakový i čuchový vnem. Sú porastené bylinami, trvalkami a krovinami.

Po celej severozápadnej línii územia sa tiahne náučný chodník, ktorý nadväzuje na existujúce turistické trasy v Bratislavskom lesoparku. Pri jednotlivých druhoch stromov sú umiestnené informačné tabuľky s popisom, kde sa návštevníci môžu dozvedieť viac o tunajšej vegetácii.

V severnej časti územia sme navrhli hospodársky a gazdovský dvor so zvieratami. Táto forma turistiky – agroturistika, je príťažlivá najmä pre deti z veľkomestského prostredia, pre ktoré je kontakt s týmito zvieratami vzácnosťou. Môžu si tu vyskúšať kŕmenie oviec, kôz alebo sa povoziť na poníkoch.

Návštevníci, ktorí vyhľadávajú aktívny oddych môžu využiť tunajšie športoviská. Nachádza sa tu basketbalové ihrisko, ihrisko na plážový volejbal, dve bedmintonové ihriská a dve ihriská na hru petanque. Pre deti je vytvorených osem ostrovčekov s hernými prvkami. V blízkosti ihrísk sa nachádzajú dve požičovne, kde si návštevníci môžu požičať športové potreby. Územie je prístupné komunikáciou pozdĺž celého územia, kde sa nachádzajú dve parkoviská.

Neoddeliteľnou súčasťou priestoru, ktorá dotvára myšlienkový zámer a tvorí gradáciu terás je vegetácia. V území sme navrhli všetky druhy zelene, od nízkej až po vysokú. Výška zelene stúpa s terénom a tiež dopĺňa kompozičné osi.

Nízku až stredne vysokú vegetáciu zastupuje trávnatý a bylinný porast, vinice a kvitnúci sad, v ktorom prevažujú hlavne ovocné stromy a stromy farebne vyfarbujúce na jeseň. Táto etáž tvorí prechod medzi štruktúrou viníc a lesoparkovým porastom. V záhradkárskych a chatových osadách prevažujú hlavne ovocné stromy a krovité porasty.

Stredne vysokú až vysokú vegetáciu tvoria súvislé pásy porastu, ktorý sa v danej lokalite prirodzene vyskytoval. Najvyššiu výšku dosahuje lesoparkový typ porastu, ktorý lemuje celý severozápadný okraj územia.

 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies