Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

METAMORPHOSES & SOURCES

Cechmanekova Herdova vizualizacia
Anotácia štúdie: Čechmaneková - Herdová
 

 
 
názov práce:  METAMORPHOSES & SOURCES
autori:   Simona Čechmaneková, Tatiana Herdová, 3. r. bc. štúdia odboru krajinná architektúra a krajinné  plánovanie
vedúci práce:  Ing.arch. Katarína Kristiánová, Ústav záhradnej a krajinnej architektúry


FILOZOFIA  RIEŠENIA:

Premeny – sú každodennou súčasťou ľudského života. Či sú to individuálne premeny charakteru človeka, jeho záujmov, priorít,.. Alebo premeny, ktorým neunikne ani jeden z nás, premeny spôsobené časom od detstva až po jeseň života. Podobne je to v prírode, ktorá každoročne zažíva svoje detstvo, dospievanie, dospelosť... Jedinečným príkladom premien prírody je vinohrad. Mení sa veľkosťou listov, svojím zafarbením, prináša plody...
Pramene – prameň môžeme chápať ako prirodzené vyvieranie tekutiny na povrch a príslušné miesto. Konkrétne v našom prípade sú pramene charakteristické pre riešené územie ako sezónne stekanie topiacej sa vody. Voda je živlom dávajúcim život. Prameň však môže byť i zdrojom historických poznatkov. Račianske vinohrady patria medzi najstaršie vinohrady na Slovensku, fungujúce už od roku 1237.  Od roku 1840 týmto územím viedla koňská železnica. V dnešných časoch sa ľudia už len sporadicky zaujímajú o históriu okolia, v ktorom sa pohybujú. Preto je dôležité zastaviť sa a možno sa dozvedieť niečo nové.


PROGRAM  VYUŽITIA ÚZEMIA:

Hlavným aspektom pri navrhovaní riešeného územia pre nás bola myšlienka vytvoriť územie s možnosťou pasívnej i aktívnej rekreácie pre všetky generácie. Zároveň má byť dané územie atraktívnou a plnohodnotnou konkurenciou obchodným centrám, ktoré sú v dnešných časoch častým víkendovým útočiskom pre mnoho obyvateľov Bratislavy i okolia. Trávenie času takýmto spôsobom je momentálnou chorobou ľudstva. Zaujímavým riešením tohto problému by mohol byť návrh územia spôsobom, ktorý umožňuje rekreačné vyžitie pre všetky vekové skupiny.

Deti – park pre deti s interaktívnymi hernými prvkami
Mládež – bobová dráha, cyklocross
Dospelí – divadelné predstavenia v amfiteátri, Galéria mladých umelcov, Wellness, Fitnes centrum, Vínna cesta ´In vino veritas´, Vinotéka s možnosťou návštevy vínnych sadov a expozície vínnych pivníc
Seniori – park pre seniorov s prvkami na precvičovanie motoriky, možnosť prechádzky a oddychu
Všetky vekové kategórie – vyhliadka nad Rosslerovým lomom, jazda zubačkou, bazén s výrivkou, volleyball, exteriérové posilňovacie stroje, cyklistické chodníky, vyhliadkový peší chodník, Náučný chodník o horninách typických pre Rosslerov lom, možnosť občerstvenia a využitia turistických trás vedúcich do Bratislavského lesoparku, možnosť ubytovania
     
Veríme, že územie poskytuje pestré využitie pre širokú verejnosť. Pre úspešnosť územia je potrebný i jeho prístup. Dôležitým je prepojenie územia s MHD a vhodné dimenzovanie parkovacích miest v danom území. Nemalý dôraz bol kladený i na riešenie vegetácie tejto lokality. Pre zanedbanosť niektorých častí viníc odporúčame vysadenie lúčneho porastu v kombinácii s Divým makom, Primulkami, Harmančekom, Krokusmi a pod. Toto územie bude prístupné návštevníkom, vhodné na letný piknik. Ostatné vinice, ktoré sú v zachovalom stave, budú i naďalej produktívne.

 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies