Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Štúdie
 

TERRAQUA I.

Bachorecova Kicko vizualizacia
Anotácia štúdie: Bachorecová - Kicko
 

 
 
názov práce:    TERRAQUA
autori:        Bc. Andrea Bachorecová, Bc. Marek Kicko, 1. r. inž. štúdia odboru architektúra a urbanizmus
vedúci práce:    Ing. arch. Silvia Bašová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania


Vinohradníctvo má v Bratislave veľmi bohatú históriu. Vhodná orientácia svahov a výživné pôdy dávajú vinárstvu dobrý základ pre pestovanie viacerých znamenitých odrôd hrozna. Mesto je so svojimi zastávkami dokonca zaradené aj do prestížnej Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá sa tiahne práve od Bratislavy až po Trnavu. Zachovanie a revitalizácia pôvodného charakteru viníc a vytvorenie príjemného bývania v zeleni bolo hlavnou ideou urbanistického riešenia.
        
V urbanistickej štúdii sme sa snažili o oživenie opustených, zanedbaných a schátraných pozostatkov viníc s priľahlými terasami a o vytvorenie tzv. „bývania v zeleni“. Riešená lokalita je vďaka situovaniu, výhľadu a väzbe na okolitú prírodu považovaná za veľmi lukratívnu.

Málopodlažné komplexy občianskej vybavenosti, bytových a rodinných domov sú zakomponované do parkov s vodnými plochami. Dôležitým determinantom bolo nielen zachovanie priehľadov na okolitú prírodu Malých Karpát, vinice, oporné body v krajine - Kamzík, ktoré by človek vnímal pri prechádzke navrhovanými ulicami, ale aj zachovanie panorámy na územie Bratislavy. Snažili sme sa o vytvorenie takej koncepcie, ktorá by svojím hmotovo-priestorovým riešením harmonicky komunikovala s jestvujúcimi štruktúrami a voči svojmu okoliu nepôsobila chladne a dominantne, ale aby sa s ním zžila a vytvorila určitý druh symbiózy. Symbiózy medzi prírodným a ľudským.  Navrhované štruktúry sa postupne viac a viac rozvoľňujú, aby nepôsobili bariérovo a príliš hutne a aby sa, takpovediac, postupne strácali v zeleni. Zeleni pôvodných zachovaných zdravých viníc a zeleni tiahnucej sa od masívu Malých Karpát.
        
Srdcom územia sa stáva zrevitalizovaný biokoridor - pôvodný kameňolom. Potreba zachovania pôvodného charakteru vylúčila v návrhu zastavanie územia obytnou funkciou. Priestor bude využitý pre rekreačno-turistické účely, k čomu slúžia navrhnuté móla a taktiež turistická pešia a cyklotrasa obchádzajúca biokoridor z juhozápadnej strany a ďalej sa tiahnuca do Malých Karpát. Biokoridor teda vystupuje ako oáza pokoja a oddychu.

Pre zachovanie pokojného a tichého územia bolo nutné vytesniť hlučné prevádzky (administratíva, nákupné a športové centrá, ...) na okraj riešenej zóny, a tým znížiť počet prechádzajúcich automobilov na minimum. Dopravnú kostru tvorí sieť hlavných zberných komunikácií, na ktoré sa napájajú vedľajšie prístupové k budovám a podzemným garážam, prípadne zjazdné chodníky. Pre pešiu komunikáciu je vytvorená sieť hlavných a vedľajších chodníkov doplnených exteriérovými schodmi a rampami.  Dopravná sieť je doplnená aj zastávkami MHD, ktoré zabezpečujú prepojenie územia s centrom mesta pomocou autobusov.

Športovo-rekreačné vyžitie zabezpečujú okrem spomínaného biokoridoru a lesa Malých Karpát aj viacúčelové spevnené plochy, plochy detských ihrísk, športovísk (basketbal, volejbal, futbal, streetbal, petanque, ...) rozmiestnených po okolí.    

Návrh svojím rozmiestnením funkcií rešpektuje danosti prostredia vinohradov, ich prirodzeného charakteru, a zároveň aj požiadavky svojho okolia a zástavby v ňom na vytvorenie priestorov komerčnej i nekomerčnej občianskej vybavenosti a možnosti kultúrno-spoločenského vyžitia spolu s priestormi pre voľnočasové a športové aktivity. Proste vytvorenia prostredia príjemného pre moderný život.


 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies