Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka > Press
 

ÚSTAV DEJÍN A TEÓRIE ARCHITEKTÚRY FA STU

List s rosou
"Problematika záchrany a aktívneho zapojenia prírodných prvkov na území miest sa nevzťahuje len na lokality, ktoré majú v súčasnosti prírodný charakter, ale zahŕňa v sebe množstvo situácií, ktoré postupným vrstvením investičných zásahov a konverziami pôvodných funkcií stratili svoju výpovednú hodnotu, málokomu mimo odborníkov je jasné, aký bol pôvodný charakter, výraz a funkcia niektorých území mesta, pričom postupná adícia objektov vytláčala aj prírodné prvky nielen z týchto areálov, ale aj z mesta."
 

 
 
ÚSTAV   DEJÍN  A TEÓRIE  ARCHITEKTÚRY    
vedúci ústavu  :  prof. Ing.arch. Peter Vodrážka, PhD.Problematika záchrany a aktívneho zapojenia prírodných prvkov na území miest sa nevzťahuje len na lokality, ktoré majú v súčasnosti prírodný charakter, ale zahŕňa v sebe množstvo situácií, ktoré postupným vrstvením investičných zásahov a konverziami pôvodných funkcií stratili svoju výpovednú hodnotu, málokomu mimo odborníkov je jasné, aký bol pôvodný charakter, výraz a funkcia niektorých území mesta, pričom postupná adícia objektov vytláčala aj prírodné prvky nielen z týchto areálov, ale aj z mesta.

V meste sú podobne ako je to u vinohradov lokality, na ktoré je značný tlak investorov a developerov, pričom často tieto lokality v sebe ukrývajú značný kultúrno-historický potenciál a preto je potrebné skôr ako príde k akejkoľvek investičnej činnosti v takomto nezastavanom území, je potrebné vysloviť prostredníctvom štúdií, súťaží alebo workshopov názor skôr, ako sa začnú akékoľvek aktivity v tomto území.

Na niekoľkých študentských projektoch prezentujeme, ako by sa mohla riešiť situácia v lokalite s príznačným názvom Patrónka a dnešnú funkciu, ktorá do tohto prostredia nie je vhodná, sa pokúsili nahradiť novou funkciou, ktorá tento areál sprístupní verejnosti a vytvorí predpoklady na lokalizovanie technoparku v zeleni.  Najväčšou devízou takéhoto prístupu je záchrana a obnova objektov, ktoré postupne strácali svoju výpovednú hodnotu.

Ďalšie projekty sa zaoberajú situáciou územia Dlhá lúka v okolí areálu závodov Technického skla, pričom unikátnou na tomto území je nálezová archeologická situácia Villa rustica, ktorá predstavuje významnú rímsku pamiatku na našom území. Tlak na výstavbu v tomto území predurčil riešenie tejto lokality v súvislosti so zakomponovaním tejto archeologickej lokality v rámci archeologického parku s prevahou zelených plôch do urbanistického riešenia územia. Na FA STU sa tejto téme venovalo celkove cca 10 študentských prác, z ktorých dve predstavujeme.

Podobne študenti v rámci seminárnej práce riešili situáciu v mestskej časti Devín.

Tieto príklady však predstavujú len časť z možných  viac alebo menej aktuálnych či akútnych riešení, ktoré sa zaoberajú lokalitami na území Bratislavy a predstavujú rôzne možnosti zapojenia areálov s vysokou mierou kultúrno-historických hodnôt s vysokou mierou zapojenia zelene do plnohodnotného života mesta Bratislavy.


prof. Ing.arch. Peter Vodrážka, PhD.

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 25.1.2010 / 25.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies