Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


Cesta: Titulka
 

ÚSTAV ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY FA STU

List s rosou
"Téma visutých záhrad, resp. záhrad na terasách je zaujímavá najmä svojím miestom – polohou nad mestom v tradičnom prostredí viníc, ktoré vždy patrili ku krajinoobrazu Bratislavy. Vysporiadať sa s náročným terénom aj s tradičným obrazom tejto lokality je náročnou úlohou aj veľkou výzvou nielen pre študentov ale aj pre samotných profesionálov."
 

 
 

ÚSTAV  ZÁHRADNEJ  A KRAJINNEJ  ARCHITEKTÚRY    
vedúca ústavu  :  doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.Téma visutých záhrad, resp. záhrad na terasách je zaujímavá najmä svojím miestom – polohou nad mestom v tradičnom prostredí viníc, ktoré vždy patrili ku krajinoobrazu Bratislavy. Vysporiadať sa s náročným terénom aj s tradičným obrazom tejto lokality je náročnou úlohou aj veľkou výzvou nielen pre študentov ale aj pre samotných profesionálov.

Téma visutých záhrad sa stala témou ateliéru v 3. ročníku zimného semestra bakalárskeho štúdia študijného odboru krajinná architektúra a krajinné plánovanie a pre porovnanie aj témou jednej preddiplomovej práce v ateliéri v 5. ročníku inžinierskeho štúdia študijného odboru krajinárstvo a krajinné plánovanie. Študenti sa na základe svojich vedomostí, skúseností aj technických zručností rôznym spôsobom zmocnili daného územia.

Spoločnou ideou všetkých prác sa stala úcta k tradícii pestovania vinnej révy v tejto lokalite, zachovanie tejto pomaly už miznúcej stopy minulosti a to v symbolickej aj úžitkovej podobe. Kombinácia voľnočasových aktivít s úžitkovým využitím územia by mohla byť jedným z mnohých prístupov k riešeniu tohto územia. Výsledkom prístupu študentov–krajinárov je štruktúra krajinných terás verejne prístupných, popretkávaných vo väčšej či menšej miere terasami viníc. Vinice tu v mnohých prípadoch získavajú novú hodnotu ako vegetačný prvok  s náučným aj okrasným významom. Rozsah plôch parkového charakteru je rôzny, odvíjajúci sa od filozofie riešenia a zvoleného prístupu k spracovaniu témy. Rôzne uchopenie témy rezonuje aj v názvoch študentských prác  ako je Vinopark – Nová ratolesť, Symbióza úžitku a rekreácie, Divadlo so scénou mesta, Štyri ročné obdobia pod ochranou sv. Urbana, Nový program v starej krajinnej štruktúre, Parky vo viniciach, Nie prežívanie, život, Metamorphoses & Sources.

Kontrastný prvok v tejto krajine - chránená geologická štruktúra - Rösslerov lom, nachádzajúci sa v centrálnej polohe riešeného územia, predstavuje  srdce územia, okolo ktorého sa rozvíja voľnočasový program terás. Získava tiež nové využitie  adekvátne stanovenej ochrane. Aby však bolo možné reálne odvnímať toto kontrastné prostredie, bude nutné z väčšej časti odstrániť rozvíjajúcu sa  vegetáciu, ktorá postupne prekrýva celú štruktúru.

Riešené územie je kontaktným územím medzi mestom a lesmi Malých Karpát, preto by sa mohlo stať tiež dôležitým krajinným nástupným územím do Bratislavského lesoparku. Na jednej strane má  významnú polohu s atraktívnymi výhľadmi na mesto, na druhej strane má zo strany mesta sťažený prístup, čo môže byť pri plánovaní  vybavenia priestoru obmedzujúcim činiteľom.

Ateliérová tvorba na Ústave záhradnej a krajinnej architektúry sa realizuje podľa stanovenej metodiky v postupnosti spracovania jednotlivých krokov - východiská tvorby (analýzy územia), filozofia riešenia, program využitia územia, alternatívy návrhu, výber výsledného návrhu, detailné riešenie územného segmentu, priestorové vyjadrenie návrhu formou škíc alebo vizualizácií. Študenti sa prostredníctvom týchto krokov postupne oboznamovali s územím, uskutočnilo sa stretnutie s odborníkmi zo strany Magistrátu - Ing. arch. V. Hrdý, Ing. S. Tokoš, čo tiež významne prispelo k orientácii v tejto téme. Študentské práce považujeme za príspevok do diskusie, akým spôsobom riešiť územie záhrad rozprestierajúcich sa nad mestom.


Ing.arch. Eva Putrová, PhD.

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 25.1.2010 / 25.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies