Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)|...(Rozšírené vyhľadávanie)

Bratislavské visuté záhrady
Pomôžme vytvoriť nové dominanty Bratislavy
 
   


 

Projekt Bratislavské visuté záhrady (BVZ)

Visuté záhrady ilustračné foto
Panoramatické pohľady na Bratislavu, novú zónu pre kultúru a relax, pobyt v prírode, nové pracovné miesta či kryté záhrady otvorené pre návštevníkov aj v škaredom či zimnom počasí. To všetko môže už v blízkych rokoch priniesť obyvateľom Bratislavy a jej návštevníkom nový projekt mesta - Bratislavské visuté záhrady.
 

 
 
Projekt Bratislavské visuté záhrady


História
Koncepčné utváranie verejnej zelene v Bratislave má svoje korene už vo vzdialenejšej histórii mesta. Bratislavský Sad Janka Kráľa, pôvodne nazývaný Aupark, na pravom brehu Dunaja vznikol ešte v roku 1775 a stal sa tak vôbec prvým verejným parkom v priestore strednej Európy. Druhá významná plocha zelene v meste – Horský park – vznikol v 19. storočí. Okrem týchto dvoch parkov v meste jestvovali viaceré menšie záhrady, najmä súkromné v blízkosti šľachtických palácov, ktoré sa dodnes tešia obľube Bratislavčanov. Dynamický život hlavného mesta samostatnej Slovenskej republiky (od roku 1993) však čoraz silnejšie otváral potrebu vytvárania nových významných plôch verejnej zelene pre oddych a relaxáciu obyvateľov. Aj preto začalo v posledných rokoch hlavné mesto práce na novom verejnom parku Draždiak v mestskej časti Petržalka a aktuálne štartuje svoj nový projekt s názvom „Bratislavské visuté záhrady“.


Zadefinovanie projektu
Založenie terasovitých záhrad nad Bratislavou má ambíciu zhmotniť najnovšie, ale aj osvedčené princípy tvorby areálov pre každodenný relax obyvateľov a návštevníkov nášho hlavného mesta. Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, viacgeneračný park má vytvoriť nové miesto stretávania sa ľudí a pobytu v prírode. Súčasťou areálu však môžu byť aj kryté záhrady so zelenými priestormi prístupnými aj v zimnom období či za nepriazne počasia, čím by ponúkli alternatívu voči dnes častému tráveniu voľného času vo veľkých nákupno-zábavných centrách. Inšpirácií pre novú reprezentatívnu zónu oddychu s bohatým zázemím pre kultúrny a spoločenský život je vo svete mnoho – napr. rímske záhrady Villa Borghese, barcelonský Park Güell od Gaudího, dublinský park Phoenix, ale aj viedenský Schönbrunn či zrekonštruované staré záhrady Pražského hradu.


Miesto projektu
Napriek existujúcej pomerne hustej zástavbe Bratislava ešte ponúka niekoľko lokalít vhodných na realizáciu projektu. Ideálnou lokalitou by boli slnečné svahy nad mestom, koncipované ako rozľahlé záhradné terasy s výhľadmi na Bratislavu a okolitú krajinu – napríklad na pomedzí dnes často zanedbaných vinohradov a blízkych lesov. Práve vďaka existencii mestských lesov v zázemí terasovitých záhrad by v Bratislave mohol vzniknúť najväčší verejný park na Slovensku. Ďalšou z ambícií projektu je uchrániť pre budúce generácie aspoň časť pôvodných bratislavských vinohradov, ktoré od roku 2009 stratili ochranu zákona a vznikla tak možnosť, že ich v budúcnosti celkom pohltí výstavba. Sociálna inklúzia sa tak stala nedeliteľnou súčasťou projektu od jeho začiatku a sleduje záujem udržania dostupnosti lukratívnych lokalít nad mestom širokej verejnosti.


Financovanie projektu

Mesto chce čiastočne financovať projekt z verejných zdrojov, v podstatnej miere sa však predpokladá spoluúčasť súkromného kapitálu v zmysle spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorým nie je ľahostajná kvalita života ich zamestnancov, rodín, klientov či obyvateľov mesta, v ktorom pôsobia. Ďalším významným momentom financovania projektu bude investovanie do umenia. Veľké spoločnosti, ktoré už dnes vytvárajú vlastné umelecké zbierky, dostanú možnosť prezentovať ich v galériách a múzeách prístupných verejnosti práve v areáli Bratislavských visutých záhrad. Súčasťou projektu môže byť aj dobrovoľníctvo a sponzorstvo nielen finančné, ale aj vecné. Bratislava zároveň disponuje viacerými mestskými organizáciami a inštitúciami, ktorých potenciál môže významne pomôcť životaschopnosti nového veľkého parku v meste. (Mestské lesy, Zoologická záhrada, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava, Generálny investor Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Mestský ústav ochrany pamiatok, Paming a ďalšie.)


Prvé kroky pri príprave projektu
Projekt sa nachádza vo svojej úvodnej prípravnej fáze. Prvé ateliérové práce s témou Bratislavských visutých záhrad už vznikli na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Verejnosť mohla tieto práce vidieť na výstave v priestoroch Primaciálneho paláca od 21. januára do 12. februára 2010. Partnerská spolupráca mesta a akademického prostredia pomáha priniesť do projektu rôzne zaujímavé pohľady a vízie. Podporu našiel projekt tiež na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Výstavu študentských prác bude sprevádzať odborná diskusia. Počas celého trvania projektu sa počíta s jeho pripomienkovaním verejnosťou.


Partnerstvá
Bratislavské visuté záhrady predstavujú ojedinelý projekt, ktorý si zasluhuje širšiu než len lokálnu pozornosť, účasť a spoluprácu. Preto aj ambíciou projektu sú širšie partnerstvá, ktoré umožnia zhodnotiť víziu nových verejných záhrad v meste ako aj ich úspešnú realizáciu. V roku 2010 hlavné mesto plánuje riešiť projektovú dokumentáciu a zároveň postupné spresňovanie možných partnerstiev na projekte. Spresnené budú filozofia projektu, jeho lokalita ako aj časové horizonty v prospech vzniku novej životaschopnej zóny zelene, kultúry a oddychu v Bratislave v priebehu blízkych rokov. Už dnes hlavné mesto na projekte spolupracuje s niekoľkými univerzitami, do budúcnosti sa plánuje širšie zapojenie mestských inštitúcií a organizácií, vytvorenie konzorcia firiem so spoločným cieľom realizácie projektu Bratislavských visutých záhrad, ako aj medzinárodná výmena skúseností veľkých miest v projektoch podobného významu a rozsahu.


 

Odkazy

 
Kontakt: Web editor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 15.1.2010 / 15.1.2010

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa
| O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies